PEMAKAIAN TANDA BACA

PEMAKAIAN TANDA BACA

admin

PEMAKAIAN TANDA BACA A.Tanda titik dipakai : 1.pada akhir kalimat; 2.pada singkatan nama orang; 3.pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan; 4.pada singkatan atau ungkapan yang sangat umum; 5.di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, dandaftar; 6.untuk…

PEMBENTUKAN ISTILAH DAN PENULISAN UNSUR SERAPAN

PEMBENTUKAN ISTILAH DAN PENULISAN UNSUR SERAPAN

admin

PEMBENTUKAN ISTILAH DAN PENULISAN UNSUR SERAPAN

Bahasa Indonesia dalam Konsep Penulisan Ilmiah

Bahasa Indonesia dalam Konsep Penulisan Ilmiah

admin

Bahasa Indonesia dalam Konsep Penulisan Ilmiah Peranan Bahasa Indonesia dalam Konsep Penulisan Ilmiah Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dalam kaidah tulis- menulis yang distandarisasikan; yang meliputi pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian anda baca. PEMAKAIAN…

Sebelum Jadi Guru, 900 TNI Diberi Pembekalan

Sebelum Jadi Guru, 900 TNI Diberi Pembekalan

admin

Sebelum Jadi Guru, 900 TNI Diberi Pembekalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan pembekalan pengajaran kepada 900 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Dengan ilmu yang didapat, prajurit ini bisa mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah kawasan…

Kemendikbud Bocorkan Soal UN

Kemendikbud Bocorkan Soal UN?

admin

Kemendikbud Bocorkan Soal UN? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) menyatakan 10 persen soal Ujian Nasional (UN) berkate­gori kemampuan berpikir tingkat tinggi. “Soal UN sama seperti 2018, yakni 10 persen kategori HOTS (high order thinking skill). Itu sekitar empat hingga lima…

Peminat Pendidikan Alquran Meningkat

Peminat Pendidikan Alquran Meningkat

admin

Peminat Pendidikan Alquran Meningkat Rektor In­stitut Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ), Prof Nasaruddin Umar, mengungkapkan, jumlah peminat terhadap pendidikan Alquran di universitas Jakarta ini meningkat tiga kali lipat. Daftar tunggu pe­minat di PTIQ kini lebih lama lantaran banyaknya calon maha­siswa…

Ruang Lingkup UUD Tentang Hak Cipta

Ruang Lingkup UUD Tentang Hak Cipta

admin

Ruang Lingkup UUD Tentang Hak Cipta Hak eklusif bagi pencipta atas pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengertian HAK CIPTA menurut pasal…

PENDAFTARAN CIPTAAN

PENDAFTARAN CIPTAAN

admin

PENDAFTARAN CIPTAAN Pasal 35 Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.   Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.  Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan…

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi

admin

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada…

Kunjungi SIKL, Puan Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak

Kunjungi SIKL, Puan Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak

admin

Kunjungi SIKL, Puan Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak Dalam kunjungan kerja menghadiri pembukaan seminar “Kerja Sama Rantau ASEAN dalam Memberantas Jenayah Seksual Kanak-Kanak” yang dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak, Senin…